Monday, 15 April 2019

Plastic cards a thing of the past!It’s happened to all of us at some time or another.  You arrive at the dive centre looking forward to an exciting day underwater, and the first thing the centre asks for is your certification card. Can you find it? Of course not.  If you’re lucky you’ve left it in your hotel room safe alongside your passport and credit cards, however it’s not uncommon for certification cards to be left at home in the rush to pack and get to the airport.  Until recently this would mean forgoing your dives.  Or if you had a friend at home who could fax across a photocopy of your cards to the dive shop you might only miss the first day.    In this day and age, where email, digital messaging and social media are the top means by which dive centres connect with their customers, it seems archaic that a piece of plastic, or lack thereof, could affect your entire dive holiday. And so for some time many certification agencies have maintained an online database of students, allowing participating centres to check an individual’s qualifications even when no certification card is present.

TDI/SDI have gone one step further, and now offer students the option of a ‘digital only’ certification card instead of issuing a plastic one. Almost all of TDI/SDI's courses involve online learning, and the student log-in page includes a dashboard showing all the qualifications achieved by that individual.  So as well as the facility for a dive centre to check a certification online, the individual can easily provide all their own details at the touch of a button.     

And the best part of it all? Less plastic!! As divers we are more aware than most of the affect that plastics are having on our favourite dive sites.  More and more of the resources we use as divers are going digital; we gladly moved from slates and tables to computers, from textbooks and slideshows to online learning. So why not do the same with certification cards.

Here at Dive-In Larnaca we encourage all our students to cut down on plastic and remove the hassle of a lost certification card.  Go digital, plastic cards are a thing of the past!


Пластиковые карты – в прошлом!

Каждый из вас помнит, с чего обычно начинается день дайвинга – по прибытию в дайв-центр, первое о чем вас спрашивает инструктор – сертификат. Второпях, впопыхах, в счастливом пребывании от долгожданного дня, когда вы наконец окажетесь под водой – неудивительно, что вы забыли свою коллекцию пластиковых карточек :)

Скорее всего сертификат забыт в сейфе отеля, или же дома на полочке в дальнем углу. До недавнего времени, это означало бы, что вы, за невозможностью подвердить дайв-квалификацию, не можете быть допущены до погружения.В наши дни, когда электронная почта, цифровые сообщения и социальные сети являются основными средствами связи дайв-центров со своими клиентами, кажется архаичным, что кусок пластика или его отсутствие могут повлиять на весь ваш отпуск. И поэтому, к счастью, некоторые из организаций дайвинга, поддерживают онлайн-базу с данными студентов, что позволяет дайв-центрам проверить квалификацию дайвера без наличия сертификата.

TDI / SDI шагнули вперед и теперь предлагают студентам вариант «только цифровой» сертификационной карты вместо выпуска пластиковой. Практически все курсы TDI / SDI подразумевают онлайн-обучение, а страница входа в систему включает панель инструментов, на которой отображаются все квалификации, достигнутые этим человеком. Так же, как и для дайв-центра для проверки сертификации онлайн, дайвер может легко предоставить все свои данные одним нажатием кнопки.

В чем же кроется истина? - Меньше пластика!! Мы, как дайверы, максимально приближены к проблеме использования пластика. Мы уверены, что многие из вас наблюдали воочию загрязнение дайв-сайтов пластиковыми предметами. Все больше и больше ресурсов, которые мы используем в качестве дайверов, становятся цифровыми; мы с радостью перешли от планшетов и таблиц к компьютерам, от учебников и слайд-шоу к онлайн-обучению. Так почему бы не сделать то же самое с сертификационными карточками.

Здесь, в Dive-In Larnaca, мы призываем всех наших студентов сократить расходы на пластик и избавиться от проблем с потерянной сертификационной карточкой. Переходите на цифровые технологии, пластиковые карты ушли в прошлое!Plastikowe certyfikaty – to już przeszłość!!!

Każdy z was pamięta, jak rozpczyna się dzień nurkowy – po przybyciu do centrum pierwszą rzeczą, o którą prosi instruktor jest certyfikat. W pośpiechu, szczęśliwi na długo wyczekiwany urlo, kiedy znów znajdziecie się pod wodą – nic dziwnego, że zapomnieliście o swojej kolekcji plastikowych kart J

Najprawdopodobniej certyfikat zostal w hotelowym sejfie lub w domu na stole. Do nie dawna oznaczało to, że nie będziecie nurkować ze względy na brak sprawdzenia waszych uprawnień.Obecnie gdy poczta elektroniczna, wiadomości cyfrowe i sieci społecznościowe są głównym środkiem komunikacji między centrami nurkowymi, a wami nurkami, wydaję się być archaiczne, że kawałek plastiku lub jego brak może wpłynąć na całe wakacje. Na szczęście niektóre organizacje nurkowe prowadzą internetową bazę danych z danymi kursantów, która umożliwia centrom nurkowym weryfikację kwalifikacji nurka, który zapomnial certyfikatu.

SDI / TDI zrobiło krok na przód i oferuje swoim studentom opcję „tylko cyfrowej” wersji certyfikatu zamiast plastikowej karty. Praktycznie wszytkie kursy SDI / TDI obejmują naukę online, a strona logowania zawiera pasek narzędzi, który wyświetla wszystkie kwalifikacje uzyskane przez tą osobę. Podobnie jak w przypadku centrum nurkowego przy sprawdzaniu uprawnień online, nurek może łatwo pokazać wszystkie swoje dane za naciśnięciem jednego przycisku.

W czym jest problem – Mniej plastiku !!! My, jako nurkowie, jesteśmy bardzo blisko tego problemu. Jesteśmy pewni, że wielu z was osobiście było świadkami zanieczyszczenia miejsc nurkowych przedmiotami z plastiku. Coraz więcej zasobów, z których korzystamy jako nurkowie staje się cyfrowymi. Z przyjemnością przechodzimy od tabel i arkuszy kalkulacyjnych do komputerów, od podręczników i pokazów slajdów do nauki online. Dlaczego więc nie zrobić tego samego z certyfikatami.

W Dive-In Larnaka zachęcamy wszystkich naszych studentów do zmniejszenia ilości plastiku, a przy okazji pozbycia się problemu z utraconym certyfikatem. Przełącz się na technologię cyfrową. Plastikowe karty należą do przeszłości!!!Οι πλαστικές κάρτες είναι ένα πράγμα του παρελθόντος

Αυτό συνέβη σε όλους μας κάποια στιγμή

Φτάνετε στο κέντρο καταδύσεων και αναμένοντας μια συναρπαστική μέρα κάτω από το νερό και το πρώτο πράγμα που ζητά το κέντρο είναι η κάρτα πιστοποίησης. Μπορείτε να το βρείτε; Φυσικά και όχι. Εάν είστε τυχεροί την έχετε αφήσει στο δωμάτιο σας μαζί με το διαβατήριο και τις πιστωτικές σας κάρτες. Ωστόσο, δεν είναι ασυνήθιστο οι κάρτες πιστοποίησης να μένουν στο σπίτι με τη βιασύνη για το αεροδρόμιο. Μέχρι πρόσφατα αυτό θα σήμαινε την ακύρωση των καταδύσεων σας. Ή αν είχατε έναν φίλο στο σπίτι που θα μπορούσε να στείλει φαξ και μια φωτοτυπία των καρτών σας στο καταδυτικό κατάστημα, θα χάνατε μόνο την πρώτη μέρα.Σε αυτή την εποχή, όπου τα ηλεκτρονικά μηνύματα, τα ψηφιακά μηνύματα και τα κοινωνικά μέσα είναι τα κορυφαία μέσα με τα οποία τα κέντρα καταδύσεων συνδέονται με τους πελάτες τους, φαίνεται αρχαϊκό ότι ένα κομμάτι πλαστικό ή η έλλειψή τους θα μπορούσε να επηρεάσει όλες τις διακοπές και της κατάδυσης σας. Έτσι, εδώ και αρκετό καιρό, πολλά γραφεία πιστοποίησης έχουν διατηρήσει μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, επιτρέποντας στα συμμετέχοντα κέντρα να ελέγχουν τα προσόντα ενός ατόμου ακόμα και όταν δεν υπάρχει κάρτα πιστοποίησης.

Το TDI / SDI προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και τώρα προσφέρει την επιλογή μιας κάρτας πιστοποίησης «μόνο ψηφιακής» αντί για την έκδοση πλαστικής κάρτας. Σχεδόν όλα τα μαθήματα του TDI / SDI περιλαμβάνουν τη διαδικτυακή μάθηση και η σελίδα σύνδεσης των φοιτητών περιλαμβάνει ένα ταμπλό με όλα τα προσόντα που έχει αποκτήσει το συγκεκριμένο άτομο. Έτσι, όπως και η δυνατότητα για ένα κέντρο κατάδυσης για να ελέγξετε online πιστοποίηση, το άτομο μπορεί εύκολα να παρέχει όλες τις δικές του λεπτομέρειες με το πάτημα ενός κουμπιού.

Και το καλύτερο μέρος; Λιγότερο πλαστικό !! Ως δύτες είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι από τις επιδράσεις των πλαστικών που έχουν στις αγαπημένες μας τοποθεσίες κατάδυσης. Όλο και περισσότεροι από τους πόρους που χρησιμοποιούμε ως δύτες είναι ψηφιακοί, μεταφέραμε τους πίνακες σε υπολογιστές, και τα εγχειρίδια και slideshows σε online μάθηση. Γιατί λοιπόν να μην κάνετε το ίδιο με τις κάρτες πιστοποίησης.

Εδώ στο Dive-In ενθαρρύνουμε όλους τους μαθητές μας να περιορίσουν το πλαστικό και να αποφύγουν την ταλαιπωρία μιας χαμένης κάρτας πιστοποίησης, η πλαστικές κάρτες είναι ένα πράγμα του παρελθόντος!


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.