Monday, 1 July 2019

Nitrox for 99 Euros!
Imagine having more time at depth to spend a little longer exploring the magnificent Zenobia wreck. Or the extra time to linger further, admiring underwater life and taking photographs if the opportunity arises. Well, increased time at depth and shorter intervals between dives are just two of the advantages of using Nitrox instead of Air when scuba diving.

What is Nitrox? Nitrox is a mixture of nitrogen and oxygen, where the concentration of oxygen is higher than in normal breathing air. You've no doubt heard about Nitrox, seen divers breathing Nitrox from cylinders with bright yellow-green labels, and most likely wondered why and how.

Without exception, proper preparation and training is necessary for the safe use of Nitrox. Traditionally, this took the form of hours in the classroom studying special formula and tables. However things have moved on a bit, and today we are pleased to offer online e-learning, allowing you to study when and where it suits - at home, in the office or in a cafe over a cup of coffee. And the best bit, the tables and formulas are a thing of the past, and today we use dive computers to do the calculations for us.

Once the theory is complete you are halfway towards gaining your Nitrox certificate.  On arrival at Dive-In Larnaca, you will meet your instructor who will first check your theory exam and answer any questions you may have. Then you will learn how to use an oxygen analyser, set the Nitrox on your computer, fill out the Nitrox log and label your cylinders.

As we are a regional branch of SDI/TDI, once your theory and practical training is complete we can give you your permanent certification there and then. And finally - Zenobia is waiting! What could be easier? Nitrox opens up a world of possibilities leading to safer, more enjoyable diving.

P.S. Divers with a certificate from any internationally recognised organisation are eligible for SDI Nitrox training.

What are you waiting for? Get started right now by contacting us via e-mail: larnaca@dive-in.com.cy or by visiting www.dive-in.com.cy

Кому курс Nitrox за 99 евро?!

Увеличить время на глубине, дабы провести побольше времени, изучая великолепный рэк Зенобия или же задержаться чуть подольше, наблюдая за подводной живностью – возможно!!! Более длительное время на глубине и более короткие интревалы между дайвами – лишь одно из преимуществ использования Нитрокса.

Что же такое Нитрокс? Нитрокс – это смесь азота и кислорода, в которой концентрация кислорода выше, чем в воздухе. Несомненно вы слышали о Нитроксе, видели дайверов, погружающихся на Нитроксе с яркими желто-зелеными этикетками на баллонах, и скорее всего задавались вопросами почему и как. Без исключений, для безопасного использования Нитрокса необходимы подготовка и обучение.

Традиционно обучение занимало довольно долгое количество времени, часы, проведенные в классе за изучением специальных формул и таблиц. Система обучения не перестает шагать вперед, и на сегоднящний день мы рады предложить обучение онлайн e-learning, где бы вы не находились – дома, в офисе, в кафе за чашкой кофе. Более того, таблицы и формулы ушли на дальний план, и сегодня мы используем дайв-компътеры.

После прохождения теоритической части онлайн, которую вы можете сделать еще до приезда на отдых, вы – на полпути до получения заветного сертификата! По приезду к нам в  Dive-In Larnaca первым делом вы познакомитесть с вашим инструктором, с которым вы вместе проверите заключительный экзамен и сможете задать все интересующие вас вопросы. Далее вы получите практический опыт работы с анализаторами кислорода, подводными компьютерами Нитрокс, регистрационными таблицами газа и маркировкой баллонов.

Поскольку мы являемся региональным отделением SDI / TDI, по завершению академического обзора и практического занятия, мы дадим вам ваш постоянный сертификат. А дальше – Зенобия ждет! Что может быть проще? Нитрокс открывает мир возможностей, ведущих к лучшему, более приятному дайвингу.
P.S. Дайверы с сертификатом любой, международно-распознаваемой организации могут пройти обучение Nitrox SDI

Чего же вы ждете? Начните прямо сейчас, связавшись с нами через e-mail: larnaca@dive-in.com.cy или посетив  www.dive-in.com.cy
Kurs Nitrox za 99 €? Tak, to możliwe.

Chcesz spędzić więcej czasu przyglądając się wspaniałemy wraku Zenobia, a może wolisz dłużej obserwować podwodne stworzenia? Dłuższy czas nurkowania (30m powietrze – 20 minut, nitrox 32% - 30 minut), krótrze przerwy pomiędzy nurkowaniami to tylko niektóre z zalet używania Nitroxu.

Co to w ogóle jest Nitrox (EAN)? Nitrox to mieszanina azotu i tlenu, w której stężenie tlenu jest wyższe niż w powietrzu. Zapewne słyszeliście o Nitoksie podczas waszych wypraw, widzieliście też nurków z żółto – zielonymi  etykietami na butlach i najprawdopodobniej zastanawialiście dlaczego i po co. Pamiętaj, że jak zawsze odpowiednie przygotowanie i szkolenie są niezbędne do bezpiecznego stosowania wzbogaconego powietrza.

Tradycyjne szkolenie trwało dość długo. Godziny spędzone w klasie ucząc się specjalnych formuł i tabel zamiast być pod wodą. System szkoleń nie przestaje się rozwijać. Dziś mamy przyjemność zaoferować naukę online (e-learning). Gdziekolwiek jesteś – w domu, w biurze czy w kawiarni przy filiżance kawy. Co więcej, tabele i farmuły trafiły na dalszy plan. Dziś praktycznie wszyscy używamy komputerów nurkowych.

Po przejściu przez część teoretyczną na stronie www, którą możesz zrobić jeszcze przed przylotem na swój wymarzony wypoczynek, jesteś w połowie drogi żeby zdobyć swój certyfikatv SDI Nitrox Diver. W Dive-In Larnaka pierwszą rzeczą, którą zrobisz będzie zapoznanie się ze swoim instruktorem, z którym sprawdzisz egzamin końcowy i będziesz mógł zadać nurtujące Cię pytania. Następnie zapoznasz się analizatorem tlenu, komputerem nurkowym z Nitrox, oznaczeniami butli oraz dokumentacją rejestracyjną gazów. Wszystko to zastujesz w praktyce sprawdzając swoje butle przed nurkowaniem.
Ponieważ jesteśmy regionalnym biurem SDI TDI, po zakończeniu teorii i szkolenia praktycznego otrzymasz od nas swój certyfikat SDI Nitrox Diver.

Co potem? Zenobia czeka !!! Co może być łatwiejsze? Nitrox otwiera wiele możliwości prowadzących do lepszego i przyjemniejszego nurkowania.

PS. Nurkowie z certyfikatem od uznawanych międzynarodowych organizacji szkoleniowych mogą uzyskać stopień SDI Nitrox.

Na co czekasz? Już dziś zapisz się na kurs, kontaktując się z nami poprzez e-mail: larnaca@dive-in.com.cy lub odwiedzając naszą stronę www.dive-in.com.cy .

Nitrox για 99 ευρώ!

Φανταστείτε να έχετε περισσότερο βάθος για να περάσετε λίγο περισσότερο χρόνο στην εξερεύνηση του θαυμάσιου ναυαγίου Zenobia  και να θαυμάζετε την υποβρύχια ζωή και τραβώντας φωτογραφίες, αν προκύψει η ευκαιρία. Λοιπόν, ο αυξημένος χρόνος στο βάθος και τα μικρότερα διαστήματα μεταξύ των καταδύσεων είναι μόνο δύο από τα πλεονεκτήματα της χρήσης του Nitrox αντί του Αέρα κατά την κατάδυση.

Τι είναι το Nitrox; Το Nitrox είναι ένα μείγμα αζώτου και οξυγόνου, όπου η συγκέντρωση οξυγόνου είναι υψηλότερη από τον κανονικό αέρα αναπνοής. Δεν έχετε ακούσει για το Nitrox; βλέπε δύτες που αναπνέουν Nitrox από κυλίνδρους με λαμπερές κίτρινες-πράσινες ετικέτες, και κατά πάσα πιθανότητα αναρωτήθηκε γιατί και πώς;

Χωρίς εξαίρεση, απαιτείται η σωστή προετοιμασία και εκπαίδευση για την ασφαλή χρήση του Nitrox. Παραδοσιακά, αυτό είχε τη μορφή ωρών στην τάξη που μελετούσαται ειδικες φόρμουλες και πίνακες. Ωστόσο, τα πράγματα έχουν αλλαξεί λίγο, και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε online ηλεκτρονική μάθηση, επιτρέποντάς σας να μελετήσετε πότε και πού σας ταιριάζει, στο σπίτι, στο γραφείο ή σε μια καφετέρια πάνω από ένα φλιτζάνι καφέ. Και το καλύτερο κομμάτι, οι πίνακες και οι τύποι είναι κάτι παλιό. Σήμερα χρησιμοποιούμε καταδυτικούς υπολογιστές για να κάνουμε τους υπολογισμούς μας.

Μόλις ολοκληρωθεί η θεωρία, είστε στα μισά του δρόμου για να πάρετε το πιστοποιητικό σας Nitrox. Κατά την άφιξη στο Dive-In στη Λάρνακα, θα συναντήσετε τον εκπαιδευτή σας, ο οποίος θα ελέγξει πρώτα τις θεωρητικές εξετάσεις σας και θα απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις που έχετε. Στη συνέχεια θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε έναν αναλυτή οξυγόνου και πως θα ρυθμίστε το Nitrox στον υπολογιστή σας, θα συμπληρώσετε το μητρώο Nitrox και επισημάνετε τους κυλίνδρους σας.

Καθώς είμαστε περιφερειακό κατάστημα της SDI / TDI, μόλις ολοκληρωθεί η θεωρία και η πρακτική σας κατάρτιση, μπορούμε να σας προσφέρουμε τη μόνιμη κάρτα πιστοποίησής σας εκεί. Και τελικά - το Ζενοβία περιμένει! Τι θα μπορούσε να είναι ευκολότερο; Το Nitrox ανοίγει έναν κόσμο δυνατοτήτων που οδηγεί σε ασφαλέστερες, πιο ευχάριστες καταδύσεις.

P.S. Δύτες με πιστοποιητικό από οποιονδήποτε διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό είναι επιλέξιμοι για την εκπαίδευση του SDI Nitrox.

Τι περιμένεις? Ξεκινήστε τώρα επικοινωνώντας μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: larnaca@dive-in.com.cy ή με την επίσκεψη στο www.dive-in.com.cy .