Friday, 17 May 2019

Learn to dive in Cyprus!Wherever you go to relax and enjoy the sea and the sun, you will more than likely bump into people wearing scuba gear on their backs and an excited grin! We’d like to tell you how easy it is to become one of these lucky people, holding an international certificate that allows you to safely explore what the ocean has to offer.

The initial Open Water Diver Course (OWDC) is your ticket into the world of diving - a lifelong hobby for children and adults! And Cyprus is the perfect place to start. One of the sunniest places on the planet, with sandy beaches, rocky coves and the aquamarine of the Mediterranean Sea as a backdrop.

The OWDC course is broken into three parts: dive theory (online or classroom lessons), practical lessons in confined water, and open water dives.

Today, theory online occupies a leading position, as it allows students to study when and where it suits: at home, in the office or in a cafe. All you need is internet access.

During practical lessons with a qualified instructor, you will learn about diving equipment and how to use it, practice many useful skills that will make you feel more comfortable underwater, and experience what neutral buoyancy feels like.

During the course you will be provided with a full set of sized equipment.

Upon successful completion of the course, you will be certified as Open Water Diver. With this certificate you can dive anywhere with a depth limit of 18m. The course is suitable for all ages and abilities; you can learn to dive from as young as 10 years old. Don’t miss the opportunity to experience something new and exciting time on vacation with friends and family!

For more information and booking, contact us via e-mail: larnaca@dive-in.com.cy or visit our website at Dive-In Larnaca

Don’t forget to follow us on Facebook  :)

See you soon!Научитесь дайвингу на Кипре!

Куда бы вы не поехали отдыхать в погоне за морем и солнцем, скорее всего вы встретите счастливчиков, гордо шагающих с аквалангом на спине и улыбкой в 32 зуба! Мы бы хотели рассказать вам, как на самом деле легко стать одним из этих счастливчиков с международным сертификатом в руках и готовым покорять морские глубины.

Начальный курс Open Water Diver Course (OWDC) является билетом в мир дайвинга – хобби на всю жизнь для детей и взрослых!

Где же еще обучиться дайвингу, как не на Кипре – одном из самых солнечных мест на планете с его аквамаринового цвета Средиземным морем.
Курс OWDC включает в себя три части: изучение теории (онлайн или классные занятия), практические уроки в закрытой воде (лагуна) и открытой воде.
На сегодняшний день онлайн-теория занимает лидирующую позицию, так как позволяет студентам обучаться, где бы они не находились: дома, в офисе или в кафе, например. Все, что вам нужно – доступ в интернет.
Во время практических занятий вы ознакомитесь с дайвинг-оборудованием и как им пользоваться, научитесь множеству полезных упражнений, которые позволят вам почувствовать себя более комфортно под водой, испытаете на себе, что же такое нейтральная плавучесть или невосомость под водой.
На время курса вам будет предоставлен полный комплект оборудования, подобранный по вашим параметрам.
По успешному завершению курса вы будете сертифицированы как Open Water Diver. С данным сертификатом вы сможете погружаться, где угодно с лимитом глубины в 18м.

Дайвинг – для всех: детей и взрослых! Мы начинаем обучение данного курса с детьми 10лет и старше. Не упустите возможность полезно и увлекательно провести время на отдыхе с друзьями и семьей!

Для получения большей информации и букирования свяжитесь с нами через e-mail: larnaca@dive-in.com.cy или посетите наш веб-сайт в Dive-In Larnaca

Не забывайте подписаться на нас на Facebook и Vkontakte :)
До скорых встреч!Rozpocznij swoją przygodę z nurkowaniem na Cyprze. ( Naucz się nurkować na Cyprze)

Gdziekolwiek się udasz aby odpocząć i cieszyć się wodą i słońcem, z dużym prawdopodobieństwem wpadnieszna ludzi noszących sprzęt nurkowy na pleach oraz ich uśmiechnięte twarze. Chcielibyśmy Ci powiedzieć jak łatwo stać się jednym z tych szczęśliwych ludzi posiadających miedzenyarodowy certyfikat, który pozwala bezpiecznie odkrywać, co ma do zaoferowania ocean, morze czy jezioro.

Początkowy kurs Open Water Diver (OWDC) to Twój bilet do podwodnego świata – hobby na całe życie dzieci i dorosłych. A Cypr to idealne miejsce do rozpoczęcia Twojej przygody. Jedno z najbardziej słonecznych miejsc na świecie z piaszczystymi plażami, skalistymi zatoczkami i akwarynem Morza Środziemnego w tle.

Obecnie teoria online zajmuje wiodącą pozycj, ponieważ pozwala studentom uczyć się w odpowiednim dla nich czasie. W domu, biurze lub w kawiarni. Wszystko czego potrzebujesz to dostęp do internetu.

Podczas lekcji praktycznych z wykwalifikowanym instruktorem dowiesz się o sprzęcie nurkowym, jak z niego korzystać i co do czego służy. Ćwicząc wiele przedatnych umiejętności, poczujesz się bardziej komfortowo pod wodą i doświadczysz co znaczy neutralna pływalność.

Podczas kursu otrzymasz pełny komplet sprzętu odpowiednio dobrany dla Ciebie.

Po umyślnym ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat Open Water Dive. Możesz z nim nurkować w dowolnym miejscu z limitem głębokości 18m. Kurs jest odpowiedni prawie dla wszystkich  grup wiekowych, możesz go rozpocząć w wieku 10 lat. Nie przegap okazji, aby przeżyć coś nowego i ekscytującego na wakacjach z rodziną lub przyjaciółmi.

Aby uzyskać więcej informacji i dokonać rezerwacji, skontaktuj sie z nami poprzez e-mail: larnaca@dive-in.com.cy lub odwiedź naszą stronę internetową Dive-In Larnaca.

Monday, 15 April 2019

Plastic cards a thing of the past!It’s happened to all of us at some time or another.  You arrive at the dive centre looking forward to an exciting day underwater, and the first thing the centre asks for is your certification card. Can you find it? Of course not.  If you’re lucky you’ve left it in your hotel room safe alongside your passport and credit cards, however it’s not uncommon for certification cards to be left at home in the rush to pack and get to the airport.  Until recently this would mean forgoing your dives.  Or if you had a friend at home who could fax across a photocopy of your cards to the dive shop you might only miss the first day.    In this day and age, where email, digital messaging and social media are the top means by which dive centres connect with their customers, it seems archaic that a piece of plastic, or lack thereof, could affect your entire dive holiday. And so for some time many certification agencies have maintained an online database of students, allowing participating centres to check an individual’s qualifications even when no certification card is present.

TDI/SDI have gone one step further, and now offer students the option of a ‘digital only’ certification card instead of issuing a plastic one. Almost all of TDI/SDI's courses involve online learning, and the student log-in page includes a dashboard showing all the qualifications achieved by that individual.  So as well as the facility for a dive centre to check a certification online, the individual can easily provide all their own details at the touch of a button.     

And the best part of it all? Less plastic!! As divers we are more aware than most of the affect that plastics are having on our favourite dive sites.  More and more of the resources we use as divers are going digital; we gladly moved from slates and tables to computers, from textbooks and slideshows to online learning. So why not do the same with certification cards.

Here at Dive-In Larnaca we encourage all our students to cut down on plastic and remove the hassle of a lost certification card.  Go digital, plastic cards are a thing of the past!


Пластиковые карты – в прошлом!

Каждый из вас помнит, с чего обычно начинается день дайвинга – по прибытию в дайв-центр, первое о чем вас спрашивает инструктор – сертификат. Второпях, впопыхах, в счастливом пребывании от долгожданного дня, когда вы наконец окажетесь под водой – неудивительно, что вы забыли свою коллекцию пластиковых карточек :)

Скорее всего сертификат забыт в сейфе отеля, или же дома на полочке в дальнем углу. До недавнего времени, это означало бы, что вы, за невозможностью подвердить дайв-квалификацию, не можете быть допущены до погружения.В наши дни, когда электронная почта, цифровые сообщения и социальные сети являются основными средствами связи дайв-центров со своими клиентами, кажется архаичным, что кусок пластика или его отсутствие могут повлиять на весь ваш отпуск. И поэтому, к счастью, некоторые из организаций дайвинга, поддерживают онлайн-базу с данными студентов, что позволяет дайв-центрам проверить квалификацию дайвера без наличия сертификата.

TDI / SDI шагнули вперед и теперь предлагают студентам вариант «только цифровой» сертификационной карты вместо выпуска пластиковой. Практически все курсы TDI / SDI подразумевают онлайн-обучение, а страница входа в систему включает панель инструментов, на которой отображаются все квалификации, достигнутые этим человеком. Так же, как и для дайв-центра для проверки сертификации онлайн, дайвер может легко предоставить все свои данные одним нажатием кнопки.

В чем же кроется истина? - Меньше пластика!! Мы, как дайверы, максимально приближены к проблеме использования пластика. Мы уверены, что многие из вас наблюдали воочию загрязнение дайв-сайтов пластиковыми предметами. Все больше и больше ресурсов, которые мы используем в качестве дайверов, становятся цифровыми; мы с радостью перешли от планшетов и таблиц к компьютерам, от учебников и слайд-шоу к онлайн-обучению. Так почему бы не сделать то же самое с сертификационными карточками.

Здесь, в Dive-In Larnaca, мы призываем всех наших студентов сократить расходы на пластик и избавиться от проблем с потерянной сертификационной карточкой. Переходите на цифровые технологии, пластиковые карты ушли в прошлое!Plastikowe certyfikaty – to już przeszłość!!!

Każdy z was pamięta, jak rozpczyna się dzień nurkowy – po przybyciu do centrum pierwszą rzeczą, o którą prosi instruktor jest certyfikat. W pośpiechu, szczęśliwi na długo wyczekiwany urlo, kiedy znów znajdziecie się pod wodą – nic dziwnego, że zapomnieliście o swojej kolekcji plastikowych kart J

Najprawdopodobniej certyfikat zostal w hotelowym sejfie lub w domu na stole. Do nie dawna oznaczało to, że nie będziecie nurkować ze względy na brak sprawdzenia waszych uprawnień.Obecnie gdy poczta elektroniczna, wiadomości cyfrowe i sieci społecznościowe są głównym środkiem komunikacji między centrami nurkowymi, a wami nurkami, wydaję się być archaiczne, że kawałek plastiku lub jego brak może wpłynąć na całe wakacje. Na szczęście niektóre organizacje nurkowe prowadzą internetową bazę danych z danymi kursantów, która umożliwia centrom nurkowym weryfikację kwalifikacji nurka, który zapomnial certyfikatu.

SDI / TDI zrobiło krok na przód i oferuje swoim studentom opcję „tylko cyfrowej” wersji certyfikatu zamiast plastikowej karty. Praktycznie wszytkie kursy SDI / TDI obejmują naukę online, a strona logowania zawiera pasek narzędzi, który wyświetla wszystkie kwalifikacje uzyskane przez tą osobę. Podobnie jak w przypadku centrum nurkowego przy sprawdzaniu uprawnień online, nurek może łatwo pokazać wszystkie swoje dane za naciśnięciem jednego przycisku.

W czym jest problem – Mniej plastiku !!! My, jako nurkowie, jesteśmy bardzo blisko tego problemu. Jesteśmy pewni, że wielu z was osobiście było świadkami zanieczyszczenia miejsc nurkowych przedmiotami z plastiku. Coraz więcej zasobów, z których korzystamy jako nurkowie staje się cyfrowymi. Z przyjemnością przechodzimy od tabel i arkuszy kalkulacyjnych do komputerów, od podręczników i pokazów slajdów do nauki online. Dlaczego więc nie zrobić tego samego z certyfikatami.

W Dive-In Larnaka zachęcamy wszystkich naszych studentów do zmniejszenia ilości plastiku, a przy okazji pozbycia się problemu z utraconym certyfikatem. Przełącz się na technologię cyfrową. Plastikowe karty należą do przeszłości!!!Οι πλαστικές κάρτες είναι ένα πράγμα του παρελθόντος

Αυτό συνέβη σε όλους μας κάποια στιγμή

Φτάνετε στο κέντρο καταδύσεων και αναμένοντας μια συναρπαστική μέρα κάτω από το νερό και το πρώτο πράγμα που ζητά το κέντρο είναι η κάρτα πιστοποίησης. Μπορείτε να το βρείτε; Φυσικά και όχι. Εάν είστε τυχεροί την έχετε αφήσει στο δωμάτιο σας μαζί με το διαβατήριο και τις πιστωτικές σας κάρτες. Ωστόσο, δεν είναι ασυνήθιστο οι κάρτες πιστοποίησης να μένουν στο σπίτι με τη βιασύνη για το αεροδρόμιο. Μέχρι πρόσφατα αυτό θα σήμαινε την ακύρωση των καταδύσεων σας. Ή αν είχατε έναν φίλο στο σπίτι που θα μπορούσε να στείλει φαξ και μια φωτοτυπία των καρτών σας στο καταδυτικό κατάστημα, θα χάνατε μόνο την πρώτη μέρα.Σε αυτή την εποχή, όπου τα ηλεκτρονικά μηνύματα, τα ψηφιακά μηνύματα και τα κοινωνικά μέσα είναι τα κορυφαία μέσα με τα οποία τα κέντρα καταδύσεων συνδέονται με τους πελάτες τους, φαίνεται αρχαϊκό ότι ένα κομμάτι πλαστικό ή η έλλειψή τους θα μπορούσε να επηρεάσει όλες τις διακοπές και της κατάδυσης σας. Έτσι, εδώ και αρκετό καιρό, πολλά γραφεία πιστοποίησης έχουν διατηρήσει μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, επιτρέποντας στα συμμετέχοντα κέντρα να ελέγχουν τα προσόντα ενός ατόμου ακόμα και όταν δεν υπάρχει κάρτα πιστοποίησης.

Το TDI / SDI προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και τώρα προσφέρει την επιλογή μιας κάρτας πιστοποίησης «μόνο ψηφιακής» αντί για την έκδοση πλαστικής κάρτας. Σχεδόν όλα τα μαθήματα του TDI / SDI περιλαμβάνουν τη διαδικτυακή μάθηση και η σελίδα σύνδεσης των φοιτητών περιλαμβάνει ένα ταμπλό με όλα τα προσόντα που έχει αποκτήσει το συγκεκριμένο άτομο. Έτσι, όπως και η δυνατότητα για ένα κέντρο κατάδυσης για να ελέγξετε online πιστοποίηση, το άτομο μπορεί εύκολα να παρέχει όλες τις δικές του λεπτομέρειες με το πάτημα ενός κουμπιού.

Και το καλύτερο μέρος; Λιγότερο πλαστικό !! Ως δύτες είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι από τις επιδράσεις των πλαστικών που έχουν στις αγαπημένες μας τοποθεσίες κατάδυσης. Όλο και περισσότεροι από τους πόρους που χρησιμοποιούμε ως δύτες είναι ψηφιακοί, μεταφέραμε τους πίνακες σε υπολογιστές, και τα εγχειρίδια και slideshows σε online μάθηση. Γιατί λοιπόν να μην κάνετε το ίδιο με τις κάρτες πιστοποίησης.

Εδώ στο Dive-In ενθαρρύνουμε όλους τους μαθητές μας να περιορίσουν το πλαστικό και να αποφύγουν την ταλαιπωρία μιας χαμένης κάρτας πιστοποίησης, η πλαστικές κάρτες είναι ένα πράγμα του παρελθόντος!