Monday, 15 April 2019

Plastic cards a thing of the past!It’s happened to all of us at some time or another.  You arrive at the dive centre looking forward to an exciting day underwater, and the first thing the centre asks for is your certification card. Can you find it? Of course not.  If you’re lucky you’ve left it in your hotel room safe alongside your passport and credit cards, however it’s not uncommon for certification cards to be left at home in the rush to pack and get to the airport.  Until recently this would mean forgoing your dives.  Or if you had a friend at home who could fax across a photocopy of your cards to the dive shop you might only miss the first day.    In this day and age, where email, digital messaging and social media are the top means by which dive centres connect with their customers, it seems archaic that a piece of plastic, or lack thereof, could affect your entire dive holiday. And so for some time many certification agencies have maintained an online database of students, allowing participating centres to check an individual’s qualifications even when no certification card is present.

TDI/SDI have gone one step further, and now offer students the option of a ‘digital only’ certification card instead of issuing a plastic one. Almost all of TDI/SDI's courses involve online learning, and the student log-in page includes a dashboard showing all the qualifications achieved by that individual.  So as well as the facility for a dive centre to check a certification online, the individual can easily provide all their own details at the touch of a button.     

And the best part of it all? Less plastic!! As divers we are more aware than most of the affect that plastics are having on our favourite dive sites.  More and more of the resources we use as divers are going digital; we gladly moved from slates and tables to computers, from textbooks and slideshows to online learning. So why not do the same with certification cards.

Here at Dive-In Larnaca we encourage all our students to cut down on plastic and remove the hassle of a lost certification card.  Go digital, plastic cards are a thing of the past!


Пластиковые карты – в прошлом!

Каждый из вас помнит, с чего обычно начинается день дайвинга – по прибытию в дайв-центр, первое о чем вас спрашивает инструктор – сертификат. Второпях, впопыхах, в счастливом пребывании от долгожданного дня, когда вы наконец окажетесь под водой – неудивительно, что вы забыли свою коллекцию пластиковых карточек :)

Скорее всего сертификат забыт в сейфе отеля, или же дома на полочке в дальнем углу. До недавнего времени, это означало бы, что вы, за невозможностью подвердить дайв-квалификацию, не можете быть допущены до погружения.В наши дни, когда электронная почта, цифровые сообщения и социальные сети являются основными средствами связи дайв-центров со своими клиентами, кажется архаичным, что кусок пластика или его отсутствие могут повлиять на весь ваш отпуск. И поэтому, к счастью, некоторые из организаций дайвинга, поддерживают онлайн-базу с данными студентов, что позволяет дайв-центрам проверить квалификацию дайвера без наличия сертификата.

TDI / SDI шагнули вперед и теперь предлагают студентам вариант «только цифровой» сертификационной карты вместо выпуска пластиковой. Практически все курсы TDI / SDI подразумевают онлайн-обучение, а страница входа в систему включает панель инструментов, на которой отображаются все квалификации, достигнутые этим человеком. Так же, как и для дайв-центра для проверки сертификации онлайн, дайвер может легко предоставить все свои данные одним нажатием кнопки.

В чем же кроется истина? - Меньше пластика!! Мы, как дайверы, максимально приближены к проблеме использования пластика. Мы уверены, что многие из вас наблюдали воочию загрязнение дайв-сайтов пластиковыми предметами. Все больше и больше ресурсов, которые мы используем в качестве дайверов, становятся цифровыми; мы с радостью перешли от планшетов и таблиц к компьютерам, от учебников и слайд-шоу к онлайн-обучению. Так почему бы не сделать то же самое с сертификационными карточками.

Здесь, в Dive-In Larnaca, мы призываем всех наших студентов сократить расходы на пластик и избавиться от проблем с потерянной сертификационной карточкой. Переходите на цифровые технологии, пластиковые карты ушли в прошлое!Plastikowe certyfikaty – to już przeszłość!!!

Każdy z was pamięta, jak rozpczyna się dzień nurkowy – po przybyciu do centrum pierwszą rzeczą, o którą prosi instruktor jest certyfikat. W pośpiechu, szczęśliwi na długo wyczekiwany urlo, kiedy znów znajdziecie się pod wodą – nic dziwnego, że zapomnieliście o swojej kolekcji plastikowych kart J

Najprawdopodobniej certyfikat zostal w hotelowym sejfie lub w domu na stole. Do nie dawna oznaczało to, że nie będziecie nurkować ze względy na brak sprawdzenia waszych uprawnień.Obecnie gdy poczta elektroniczna, wiadomości cyfrowe i sieci społecznościowe są głównym środkiem komunikacji między centrami nurkowymi, a wami nurkami, wydaję się być archaiczne, że kawałek plastiku lub jego brak może wpłynąć na całe wakacje. Na szczęście niektóre organizacje nurkowe prowadzą internetową bazę danych z danymi kursantów, która umożliwia centrom nurkowym weryfikację kwalifikacji nurka, który zapomnial certyfikatu.

SDI / TDI zrobiło krok na przód i oferuje swoim studentom opcję „tylko cyfrowej” wersji certyfikatu zamiast plastikowej karty. Praktycznie wszytkie kursy SDI / TDI obejmują naukę online, a strona logowania zawiera pasek narzędzi, który wyświetla wszystkie kwalifikacje uzyskane przez tą osobę. Podobnie jak w przypadku centrum nurkowego przy sprawdzaniu uprawnień online, nurek może łatwo pokazać wszystkie swoje dane za naciśnięciem jednego przycisku.

W czym jest problem – Mniej plastiku !!! My, jako nurkowie, jesteśmy bardzo blisko tego problemu. Jesteśmy pewni, że wielu z was osobiście było świadkami zanieczyszczenia miejsc nurkowych przedmiotami z plastiku. Coraz więcej zasobów, z których korzystamy jako nurkowie staje się cyfrowymi. Z przyjemnością przechodzimy od tabel i arkuszy kalkulacyjnych do komputerów, od podręczników i pokazów slajdów do nauki online. Dlaczego więc nie zrobić tego samego z certyfikatami.

W Dive-In Larnaka zachęcamy wszystkich naszych studentów do zmniejszenia ilości plastiku, a przy okazji pozbycia się problemu z utraconym certyfikatem. Przełącz się na technologię cyfrową. Plastikowe karty należą do przeszłości!!!Οι πλαστικές κάρτες είναι ένα πράγμα του παρελθόντος

Αυτό συνέβη σε όλους μας κάποια στιγμή

Φτάνετε στο κέντρο καταδύσεων και αναμένοντας μια συναρπαστική μέρα κάτω από το νερό και το πρώτο πράγμα που ζητά το κέντρο είναι η κάρτα πιστοποίησης. Μπορείτε να το βρείτε; Φυσικά και όχι. Εάν είστε τυχεροί την έχετε αφήσει στο δωμάτιο σας μαζί με το διαβατήριο και τις πιστωτικές σας κάρτες. Ωστόσο, δεν είναι ασυνήθιστο οι κάρτες πιστοποίησης να μένουν στο σπίτι με τη βιασύνη για το αεροδρόμιο. Μέχρι πρόσφατα αυτό θα σήμαινε την ακύρωση των καταδύσεων σας. Ή αν είχατε έναν φίλο στο σπίτι που θα μπορούσε να στείλει φαξ και μια φωτοτυπία των καρτών σας στο καταδυτικό κατάστημα, θα χάνατε μόνο την πρώτη μέρα.Σε αυτή την εποχή, όπου τα ηλεκτρονικά μηνύματα, τα ψηφιακά μηνύματα και τα κοινωνικά μέσα είναι τα κορυφαία μέσα με τα οποία τα κέντρα καταδύσεων συνδέονται με τους πελάτες τους, φαίνεται αρχαϊκό ότι ένα κομμάτι πλαστικό ή η έλλειψή τους θα μπορούσε να επηρεάσει όλες τις διακοπές και της κατάδυσης σας. Έτσι, εδώ και αρκετό καιρό, πολλά γραφεία πιστοποίησης έχουν διατηρήσει μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, επιτρέποντας στα συμμετέχοντα κέντρα να ελέγχουν τα προσόντα ενός ατόμου ακόμα και όταν δεν υπάρχει κάρτα πιστοποίησης.

Το TDI / SDI προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και τώρα προσφέρει την επιλογή μιας κάρτας πιστοποίησης «μόνο ψηφιακής» αντί για την έκδοση πλαστικής κάρτας. Σχεδόν όλα τα μαθήματα του TDI / SDI περιλαμβάνουν τη διαδικτυακή μάθηση και η σελίδα σύνδεσης των φοιτητών περιλαμβάνει ένα ταμπλό με όλα τα προσόντα που έχει αποκτήσει το συγκεκριμένο άτομο. Έτσι, όπως και η δυνατότητα για ένα κέντρο κατάδυσης για να ελέγξετε online πιστοποίηση, το άτομο μπορεί εύκολα να παρέχει όλες τις δικές του λεπτομέρειες με το πάτημα ενός κουμπιού.

Και το καλύτερο μέρος; Λιγότερο πλαστικό !! Ως δύτες είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι από τις επιδράσεις των πλαστικών που έχουν στις αγαπημένες μας τοποθεσίες κατάδυσης. Όλο και περισσότεροι από τους πόρους που χρησιμοποιούμε ως δύτες είναι ψηφιακοί, μεταφέραμε τους πίνακες σε υπολογιστές, και τα εγχειρίδια και slideshows σε online μάθηση. Γιατί λοιπόν να μην κάνετε το ίδιο με τις κάρτες πιστοποίησης.

Εδώ στο Dive-In ενθαρρύνουμε όλους τους μαθητές μας να περιορίσουν το πλαστικό και να αποφύγουν την ταλαιπωρία μιας χαμένης κάρτας πιστοποίησης, η πλαστικές κάρτες είναι ένα πράγμα του παρελθόντος!


Friday, 15 March 2019

Have you got the Bottle??!

Today with all the knowledge and scientific research gathered over years we can determine HYDRATION as the key factor of safe diving. Let's see why...

What is dehydration?

Our bodies depend on water for survival as they consist of on average 60% water!  Dehydration occurs when the body loses more fluid than is taken in and this can lead to medical problems that should be avoided.

As we all know Nitrogen is washed out by the lungs after a dive, but this washout will be less effective when the diver is dehydrated, increasing bubble formation and growth in the blood and body tissues which can lead to Decompression Sickness (DCS).

There are several contributing factors leading to dehydration you must be aware of...

Contributing factors

It seems strange that a sport carried out in water can leave you dehydrated, but there are many ways divers lose water whilst diving.

        Enjoy sunny days!
We are all attracted by warm climate destinations and it's clear that in such conditions we sweat a lot which means we lose more fluid, which, if not replaced makes you dehydrated.

        Sea water
When coming out of the sea, the (salt) water will dry and leave salt crystals behind on your skin. These can often visually be seen, and have the ability to absorb and hold water molecules. This means it will take the moisture out of your skin, which then will evaporate due to the sun and wind, increasing dehydration further.

        Diving itself
There are 3 things whilst diving that increase dehydration: Sweating, Immersion Diuresis (higher blood volume due to ambient pressure and cooler water temperature causes kidneys to produce more urine) and breathing compressed air (which is usually dry).

        Drinks containing Alcohol and Caffeine
Diving and alcohol are two things which are prohibited together. Drinking alcohol even a day before diving activity is not recommended as it has a diuretic effect, increasing the urine output. Other drinks with caffeine such as coffee have the same result on our bodies.

        Medication
Some medication, especially blood pressure medication has a diuretic effect and as you know this diuretic effect will lead to dehydration.

        Respiration
Our bodies naturally loose water as you breathe out. We breathe dry compressed air when diving so the water lost through respiration is even greater.

        Sickness
Vomiting caused by seasickness or for any other reason will heighten the rate of dehydration because you lose large amounts of fluid and electrolytes in a short period of time.

Avoid dehydration and reduce plastic use with us!

It is much easier to avoid dehydration rather than dealing with its results. Staying hydrated is the key factor to the safe diving as this way we significantly reduce the risk of DCS.

How much you actually need to drink depends on many factors, but drinking at least 2 litres extra (in addition to what you normally drink a day) will help you to keep hydrated. Drinking water in large amounts at a time will only increase urine production that's why it's recommended to drink 200ml every 15-20min.

Two for the price of one - We are happy to offer you our free water policy along 
with reusable water bottles! Stay hydrated and reduce single use plastic together with Dive-In Larnaca. In our next blog, read about unnecessary plastics in the diving industry

contact larnaca@dive-in.com.cy or www.dive-in.com.cy

Наполни бутылку водой!

Сегодня, благодаря накопленным за годы знаниям и научным исследованиям, мы можем с уверенностью сказать, что ГИДРАТАЦИЯ (потребление необходимого количества воды) является ключевым фактором безопасного дайвинга. Давайте разберемся, почему...

Что же такое ДЕгидратация/обезвоживание?

Человеческий организм в значительной степени зависит от воды, так как состоит из таковой на 60%! Обезвоживание имеет место быть тогда, когда количество потерянной жидкости превышает количество потребляемой, что приводит к определенным медицинским проблемам.

Мы – дайверы знаем, что азот “вымывается” легкими после погружения, но это вымывание будет менее эффективным при обезвоживании дайвера, увеличивая количество пузырьков и их рост в крови и тканях организма, что может привести к декомпрессионной болезни (DCS).

Есть несколько факторов, способствующих обезвоживанию, о которых вы должны знать...

Способствующие факторы:

Казалось бы, как дайвинг – водный вид спорта/активности, может привести к дегидратации, однако, это более, чем вероятно.

         Наслаждайтесь солнечными днями!
Места с теплым климатом неизменно остаются наиболее привлекательными для отдыха и дайвинга. Абсолютно естественно, что в подобных погодных условиях потоотделение усиливается, что ведет к дегидратации без восполнения потерянной жидкости.

         Море, моооре...
При выходе из моря соленая вода высыхает, превращаясь в кристаллы соли, оседающие на коже. Эти кристаллы визуально видны и обладают способностью поглощать и удерживать молекулы воды, которые испаряются под влиянием солнца и ветра.

         Дайвинг
Мы выделяем три основных причины обезвоживания во время погружений: потоотделение, увеличенный диурез (больший объем крови из-за давления окружающей среды и более холодной воды заставляет почки выделять больше мочи) и вдыхание сжатого воздуха из баллона (который обычно сухой).

         Напитки, содержащие алкоголь и кофеин
Изначально, дайвинг и алкоголь – не сочетаемы и строго запрещены. Потребление алкоголя даже за день до погружения крайне не рекомендуется, так как он оказывает мочегонное действие. Другие напитки с кофеином, тот же самый кофе, оказывают то же мочегонное действие.

         Прием медикаментов
Некоторые медицинские препараты, особенно для стабилизации кровяного давления, оказывают мочегонное действие, и, как вы знаете, это мочегонное действие приводит к обезвоживанию организма.

         Физиологический процесс дыхания
Наш организм устроен таким образом, что утилизирует влагу при каждом выдохе, что является естественным процессом. Также, как было указано выше, сжатый газ в баллоне – сухой, что означает еще большую потерю влаги при дыхании.

         Тошнота -> рвота
Рвота, в связи с морской болезнью или по любой другой причине, увеличивает скорость обезвоживания, так как вы теряете большое количество жидкости и электролитов за короткий промежуток времени.

Избежать обезвоживание и сократить использование пластика – вместе с нами!

Намного легче избежать обезвоживание, чем иметь дело с его нежелательными результатами. Гидратация является ключевым фактором для безопасного дайвинга, так как таким образом мы значительно снижаем риск возникновения декомпрессионного заболевания.

То, сколько вам на самом деле нужно потреблять воды, зависит от многих факторов, но количество воды как минимум 2 литра дополнительно (в дополнение к тому, что вы обычно пьете в день) поможет вам избежать обезвоживания. Питьевая вода в больших количествах за раз только увеличивает выработку мочи, поэтому рекомендуется пить 200 мл каждые 15-20 минут.

Два по цене одного – в нашем дайв-центре мы предлагаем питьевую воду бесплатно в неопределенном количестве, а также бутылки многоразового использования! Побольше воды и поменьше пластика с Dive-In Larnaca :)

В нашем следующем блоге читайте о ненужном пластике в дайвинг-индустрии.

Свяжитесь с нами через e-mail: larnaca@dive-in.com.cy или посетите наш веб-сайт Dive-In Larnaca

Не забывайте подписаться на нас на Facebook и Vkontakte :)

Всем безопасного дайвинга!

Gdzie Twoja butelka?!

Dzisiaj dzięki całej wiedzy i badaniom naukowym gromadzonym przez lata możemy określić NAWODNIENIE jako kluczowy czynnik bezpiecznego nurkowania.
Zobaczmy dlaczego ...

Co to jest odwodnienie?

Nasze ciało do przetrwania potrzebuje wody, ponieważ zawiera jej średnio 60%. Odwodnienie występuje, gdy organizm traci więcej płynów niż przyjmuje, co może prowadzić do poważnych problemów medycznych, których chcemy uniknąć.

Jak wszyscy wiemy, azot jest wypłukiwany przez płuca po nurkowaniu, ale będzie mniej skuteczne gdy nurek jest odwodniony, co zwiększa tworzenie się pęcherzyków we krwi i tkankach ciała, co może doprowadzić do choroby dekompresyjnej (DCS).

Istnieje kilka czynników, które mogą doprowadzić do odpowodnienia ...

Wydaje się dziwne, że sport uprawiany w wodzie może spowodować odwodnienie, a jednak. Nurkowie tracą wodę na wiele sposobów.

- Cieszmy się słonecznymi dnia!
Wszystkich nas przyciągają ciepłe miejsca i jest oczywiste, że w takich warunkach bardzo się pocimy, co oznacza, że tracimy więcej płynu. Jeśli go nie zastąpimy, spowoduje to odwodnienie.

- Woda morska.
Po wyjściu z morza, woda wyschnie i pozostawi kryształki soli na naszej skórze. Są one bardzo często nie widoczne ale mają zdolność do absorbowainia i zatrzymywania wody. Oznacza to, że usuwają wilgoć naszej skóry, która następnie wyparuje z powodu słońca i wiatru, zwiększając odwodnienie.

- Nurkowanie.
Podczas nurkowania występują 3 rzeczy, które powodują odwodnienie. 1. Pocenie się. 2. Diureza zanurzeniowa (większa objętość krwi z powodu ciśnienia otoczenia i niższa temperatura wody, powodują że nerki wytwarzają więcej moczu). 3. Oddychanie sprężonym powietrzem, które zwykle jest suche.

- Napoje zawierające kofeinę i alkohol.
Nurkowanie i alkohol to dwie rzeczy, których nie wolno łączyć razem. Picie alkoholu nawet dzień przed nurkowanie nie jest zalecane, ponieważ jego moczopędne działanie może wpływać na odwodnienie. Napoje z kofeiną, takie jak kawa mają taki sam wpływ na nasz organizm.

- Leki.
Niektóre leki, zwłaszcze leki nadciśnieniowe, mogą działać moczopędnie co jak wiadomo prowadzi do odwodnienia.

- Oddychanie.
Nasze ciało naturalnie traci wodę podczas wydechu. Podczas nurkowania oddychamy suchym sprężonym powietrzem, przez co ilośćwody wydalana z organizmu jest większa.

- Choroby.
Wymioty spowodowane chorobą morską lub z jakiegokolwiek innego powodu zwiększają szybkość odwodnienia, ponieważ w krótkim czasie tracisz duże ilości płynów i elektrolitów.

Unikaj odwodnienia ale zmniejsz też zużycie plastiku!!!

O wiele łatwiej jest uniknąć odwodnienia niż radzić sobie z jego skutkami. Odpowiednie nawodnienie jesst kluczowym czynnikiem bezpiecznego nurkowania, ponieważ w ten sposób znacznie zmniejsza się ryzyko DCS.

To ile rzeczywiście potrzebujesz płynów zależy od wielu czynników. Picie co najmniej 2 litrów wody dodatkowo (oprócz tego ile wypijasz normalnie w ciągu dnia) pomoże Ci utrzymać odpowiednie nawodnienie. Picie wody naraz w dużych ilościach zwiększa produkcję moczu, dlatego zaleca się picie 200 ml co 15-20 minut.

Dwa w cenie jednego!!! Cieszymy się, że możemy zaoferować naszą bezpłatną politykę wodną wraz butelkami na wodę do wielokrotnego użytku! Nawodnij się i zmniej ilość jednorazowego plastiku razem z Dive-In Larnaka

W naszym następnym pblogu przeczytasz o niepotrzebnych tworzywach w branży nurkowej.


Έχεις το μπουκάλι ;!
Σήμερα, με όλες τις γνώσεις και επιστημονικές έρευνες που συγκεντρώνονται επί σειρά ετών, μπορούμε να προσδιορίσουμε την ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ως τον βασικό παράγοντα της ασφαλούς κατάδυσης. Ας δούμε γιατί ...

Τι είναι η αφυδάτωση;
Τα σώματά μας εξαρτώνται από το νερό για επιβίωση, καθώς αποτελούνται από κατά μέσο όρο 60% νερό! Η αφυδάτωση εμφανίζεται όταν το σώμα χάσει περισσότερο υγρό από αυτό που λαμβάνεται και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ιατρικά προβλήματα που πρέπει να αποφευχθούν.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, το άζωτο ξεπλένεται από τους πνεύμονες μετά από μια κατάδυση, αλλά αυτό το ξέπλυμα θα είναι λιγότερο αποτελεσματικό όταν ο δύτης αφυδατώνεται, αυξάνοντας το σχηματισμό φυσαλίδων και την αύξηση στους ιστούς του αίματος και του σώματος που μπορεί να οδηγήσει σε ασθένεια αποσυμπίεσης.
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που συμβάλλουν στην αφυδάτωση που πρέπει να γνωρίζετε ...

Παράγοντες που συνεισφέρουν
Είναι περίεργο το γεγονός ότι ένα άθλημα που εκτελείται στο νερό μπορεί να σας αφήσει αφυδατωμένο, αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι που οι δύτες χάνουν νερό κατά τη διάρκεια της κατάδυσης.

- Απολαύστε ηλιόλουστες μέρες!
Όλοι προσελκύονται από τους ζεστούς κλιματικούς προορισμούς και είναι σαφές ότι σε τέτοιες συνθήκες, ιδρώνουμε πολύ που σημαίνει ότι χάνουμε περισσότερο ρευστό, το οποίο, αν δεν αντικατασταθεί, σας κάνει αφυδατωμένο.

- Θαλασσινό νερό
Όταν βγαίνει από τη θάλασσα, το (αλάτι) νερό θα στεγνώσει και θα αφήσει κρυστάλλους αλατιού πίσω στο δέρμα σας. Αυτά μπορεί συχνά να φαίνονται οπτικά και να έχουν την ικανότητα να απορροφούν και να συγκρατούν μόρια νερού. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρει την υγρασία από το δέρμα σας, το οποίο στη συνέχεια θα εξατμιστεί εξαιτίας του ήλιου και του ανέμου, αυξάνοντας περαιτέρω την αφυδάτωση.

- Η ίδια η κατάδυση
Υπάρχουν 3 πράγματα κατά τη διάρκεια της κατάδυσης που αυξάνουν την αφυδάτωση:  Εμετός, Immersion Diuresis (ο υψηλότερος όγκος αίματος λόγω της πίεσης περιβάλλοντος και της θερμοκρασίας του ψυχρότερου νερού προκαλεί τα νεφρά να παράγουν περισσότερα ούρα) και αναπνέοντας τον πεπιεσμένο αέρα (ο οποίος είναι συνήθως ξηρός).

- Ποτά που περιέχουν αλκοόλ και καφεΐνη
Η κατάδυση και το αλκοόλ είναι δύο πράγματα που απαγορεύονται από κοινού. Η κατανάλωση οινοπνεύματος ακόμη και μια μέρα πριν από τη δραστηριότητα κατάδυσης δεν συνιστάται διότι έχει διουρητικό αποτέλεσμα, αυξάνοντας την παραγωγή ούρων. Άλλα ποτά με καφεΐνη όπως ο καφές έχουν το ίδιο αποτέλεσμα στο σώμα μας.

-Φαρμακευτική αγωγή
Ορισμένα φάρμακα, ειδικά φάρμακα για την αρτηριακή πίεση, έχουν διουρητικό αποτέλεσμα και καθώς γνωρίζετε ότι αυτό το διουρητικό αποτέλεσμα θα οδηγήσει σε αφυδάτωση.

- Αναπνοή
Τα σώματά μας χάνουν υγρά φυσικά καθώς εκπνέετε. Αναπνέουμε ξηρό πεπιεσμένο αέρα κατά την κατάδυση, έτσι ώστε το νερό που χάνεται μέσω της αναπνοής είναι ακόμα μεγαλύτερο.

- Ασθένεια
Ο εμετός που προκαλείται από θαλασσινό νερό ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θα αυξήσει τον ρυθμό αφυδάτωσης επειδή χάσετε μεγάλες ποσότητες υγρών και ηλεκτρολυτών σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αποφύγετε την αφυδάτωση και μειώστε την χρήση πλαστικού μαζί μας!
Είναι πολύ πιο εύκολο να αποφύγετε την αφυδάτωση παρά να ασχοληθείτε με τα αποτελέσματά της. Η ενυδατωμένη είναι ο βασικός παράγοντας για την ασφαλή κατάδυση, έτσι ώστε να μειώσουμε σημαντικά τον κίνδυνο DCS.

Πόσο πραγματικά χρειάζεστε για να πίνετε εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά η κατανάλωση τουλάχιστον 2 λίτρων επιπλέον (εκτός από αυτό που φυσιολογικά πίνετε μια μέρα) θα σας βοηθήσει να κρατήσετε το σώμα σας ενυδατωμένο. Το πόσιμο νερό σε μεγάλες ποσότητες κάθε φορά θα αυξήσει μόνο την παραγωγή ούρων και γι 'αυτό συνιστάται να πίνετε 200ml κάθε 15-20 λεπτά.

Δύο για την τιμή ενός - Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρουμε την δωρεάν πολιτική μας για το νερό μαζί με τα επαναχρησιμοποιήσιμα μπουκάλια νερού! Μείνετε ενυδατωμένοι και μειώστε το πλαστικό μιας χρήσης μαζί με τη Dive-In Larnaca :) Στο επόμενο blog μας, διαβάστε σχετικά με τα περιττά πλαστικά στη βιομηχανία καταδύσεων.